Αποτελεί θεμελιώδη πολιτική της ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. να θεσπίζει και να διατηρεί υψηλά πρότυπα ποιότητας τόσο για κάθε είδος προϊόντων που παράγει και για τις υπηρεσίες που προσφέρει, όσο και στον τρόπο που η ίδια λειτουργεί. Έτσι, η συμμόρφωση των προϊόντων και των εν γένει υπηρεσιών της με τις ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών της και την ισχύουσα νομοθεσία, την τήρηση των συμβατικών χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης και την αριστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος αποτελούν πρωταρχικούς στόχους της εταιρείας.

Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρείας καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των σχέσεων της με τους πελάτες της. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να εξασφαλίζει όλους τους αναγκαίους πόρους για την επίτευξη των στόχων της και το προσωπικό της εταιρείας δεσμεύεται να εκτελεί τα καθήκοντα του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών και του συνόλου των δραστηριοτήτων της, από όλους τους εργαζομένους, θεωρείται αδιάσπαστο μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού της εταιρείας και των οργανωτικών στόχων της.

Η ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. κατέχει σύστημα ποιότητας  ISO 9001 καθώς και σήμα ποιότητας  CE αδρανών υλικών, για τα τσιμεντοπροιόντα διαθέτει Δηλώσεις επίδοσης σύμφωνα με τα ΕΝ 1338-ΕΝ 1339-ΕΝ 1340.

Επίσης η εταιρεία μας βραβεύτηκε στον εθνικό διαγωνισμό BUILDING MATERIALS AWARDS 2020, που διεξάγεται από την BOUSSIAS COMMUNICATIONS. Της απονεμήθηκαν 2 Χρυσά και 1 Ασημένιο βραβείο για την ποιότητα και την καινοτομία της στην παραγωγή πλακών πεζοδρομίου και κυβόλιθων αλλά και για τα αδρανή υλικά του λατομείου της.