ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Η επιχείρηση διαθέτει συνολικά 4  σύγχρονα παρασκευαστήρια σκυροδέματος με 2 από αυτά να βρίσκονται στην έδρα της, η δυνατότητα παραγωγής αγγίζει τα 200 m3/ώρα, και η δυνατότητα μεταφοράς τα 1000m3 / 8ώρο με δυνατότητα παραγωγής όλων των ποιοτήτων σκυροδέματος. Η πολύχρονη εμπειρία εγγυάται την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου σε υψηλές απαιτήσεις. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα άμεσης εγκατάστασης επί του έργου συγκροτήματος παραγωγής σκυροδέματος με δυνατότητα παραγωγής 80m3 / ώρα.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Από τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Βοϊου κα της Καστοριάς, από την Άνοιξη του 2006 τέθηκε σε λειτουργία η νέα μονάδα παραγωγής σκυροδέματος με έδρα το 40ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Η ίδια φιλοσοφία με το απαράμιλλο φρόνημα των υψηλών στάνταρ που έχουμε θέσει σαν εταιρεία ως προς το προϊόν, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση, μας ακολουθεί και στην παρούσα μονάδα.

Η ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. εμπορεύεται και παράγει σύμφωνα με τις δικές της πιστοποιημένες συνθέσεις Σκυροδέματα κατηγορίας υψηλής ποιότητας και απαιτήσεων που ανταποκρίνονται πλήρως στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2016 – ΚΤΣ 2016

Η ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. έχει εκτελέσει έργα με απαιτήσεις σε ειδικά σκυροδέματα υψηλών αντοχών που επιτυγχάνονται έπειτα απο αυστηρούς ελέγχους που πραγματοποιούνται στο εγκεκριμένο εργαστήριο της εταιρείας.

Ο στόλος της επιχείρησης εξασφαλίζει την πραγματοποίηση του κάθε έργου στα ελάχιστα δυνατά χρονικά περιθώρια και απαρτίζεται από:

 • 7 Αντλίες σκυροδέματος η μεγαλύτερη με μήκος 42 μέτρα.
 • 14 βαρέλες μεταφοράς σκυροδέματος.
 • 2 επικαθήμενα.
 • 3 τετράξονα.
 • 10 συνεργαζόμενα επικαθήμενα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

Το 1998 θέτει σε λειτουργία το λατομείο της έκτασης 250.000 τετραγωνικών που εδρεύει στα Αλωνάκια Κοζάνης. Με το εξαιρετικό πέτρωμα που διαθέτει καλύπτει τις ανάγκες της εταιρείας και τις απαιτήσεις υψηλών προδιαγραφών μικρών και μεγάλων έργων. Οι εγκαταστάσεις του λατομείου διαθέτουν άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας και εξειδικευμένο προσωπικό́ ώστε να διασφαλίζεται απολυτά η ποιότητα των προϊόντων. Τα αδρανή του Λατομείου της ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. είναι πιστοποιημένα από την TŪV AUSTRIA σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου (κανονισμός δομικών προϊόντων). Το πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι Λεπτόκοκκα αδρανή (άμμος θραύστη), τα χονδρόκοκκα αδρανή ( ρυζάκι, γαρμπίλι, χαλίκι) και πλήρους διαβάθμισης (3Α,Ε4) πληρούν όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την εκτίμηση και την επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια στο κλάδο των τσιμεντοπροϊόντων, τα οποία παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας. Οι εγκαταστάσεις καλύπτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές και βαδίζουν σύμφωνα με την εξέλιξη της  τεχνολογίας.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΛΑΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται απο το 2008 στο κλάδο των πλακών πεζοδρομίου, οι οποίες παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας. Οι εγκαταστάσεις καλύπτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές και βαδίζουν σύμφωνα με την εξέλιξη της  τεχνολογίας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Η ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο των δομικών υλικών την τελευταία δεκαετία. Η επιχείρηση διαθέτει χώρο 6.000 τετραγωνικών, στον οποίο βρίσκονται  προϊόντα για κάθε χρήση για λιανική και χονδρική πώληση. Στις νέες εγκαταστάσεις μας βρίσκεται επιπλέον  το άρτια εξοπλισμένο χρωματοπωλείο μας. Ο στόλος των 6 γερανοφόρων οχημάτων και οχι μόνο, εξασφαλίζει την άμμεση παράδοση των εμπορευμάτων μας στον χώρο σας.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΑ-ΜΠΕΤΟΝ

Η εταιρεία μας το 2010 επεκτάθηκε και στον τομέα της επεξεργασίας και εμπορίας σιδήρου μπετού. Το εξειδικευμένο προσωπικό σε συνδιασμό με τα τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα, εξυπηρετούν μικρά και μεγάλα έργα ανά πάσα στιγμή.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος καθώς και τα εθνικά και διεθνή πρότυπα προσδιορίζουν τις απαιτήσεις για τις δειγματοληψίες και τις δοκιμές. Το Εργαστήριο της Εταιρείας είναι εξοπλισμένο και εξοπλίζεται συνεχώς με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και να εξασφαλίζονται ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα εντός των ορίων ανοχής.

Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση διακριβωμένου εξοπλισμού ιχνηλατούμενης ακρίβειας και ορθότητας.

Oλος ο εργαστηριακός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για μετρήσεις των δοκιμών πρέπει να εξασφαλίζεται ότι εκτελεί μετρήσεις εντός των προκαθορισμένων ορίων ανοχής.

Κάθε όργανο του εξοπλισμού (Μηχανήματα, Συσκευές Μέτρησης και Δοκιμών, Μήτρες, Θερμόμετρα κ.λ.π) διακριβώνεται με τρόπο που να ιχνηλατείτε η μέθοδος διακρίβωσης και το αποτέλεσμα της διακρίβωσης.

Στο Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου, εκτελούνται όλες οι παρακάτω δοκιμές:

 • Los Angeles
 • Κοκκομετρία 
 • Δείκτης Μορφής
 • Δείκτης Σχήματος
 • Μέτρηση Παιπάλης
 • Ισοδύναμο Αμμου
 • Μπλέ του Μεθυλαινίου
 • Δείκτης Πλακοειδούς

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου στελεχώνεται από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και αποτελεί σημείο αναφοράς με τον εξοπλισμό του για τον χώρο της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο.